Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.05.2024 16:57 (Üye) Soru : VUK Geçici 30 Madde kapsamında; VUK 497 nolu tebliğinde Diğer hususlar bölümünde; "(3) 213 sayılı Kanunun Geçici 30’uncu maddesi ile getirilen uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler, bu yöntemi uyguladıklarını kanuni defter, amortisman listeleri ve beyannamelerinde belirtmeye mecburdurlar." denilmektedir. "Kanuni defterler" olarak belirtilenler hangileridir. Yevmiye defterinde bu husus nasıl belirtilebilir?

Cevap : VUK geçici 30. maddeden yararlanan mükellefler madde deki şartlara göre hesapladıkları amortisman giderlerini yevmiye defterine kayıt yapılacağını belirtilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.