Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.05.2024 09:45 (Üye) Soru : Enflasyon düzeltmesine tabi tutulan demirbaşa 2024 yılında amortisman ayırırken düzeltilmiş değer üzerinden mi amortisman ayırıp gider yazılmalı?

Cevap : 2024 yılı ve sonraki yıllar da amortisman düzeltilmiş değer üzerinden ayrılacak.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.