Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.05.2024 17:30 (Üye) Soru : Sn. Danışma Birimi, Ltd.Şti bir mükellefimize 09/2020 döneminden bir alışı ile alakalı SMİYB kullanımı Ön tespiti yazısı ile ilgili faturanın İZAH seçeneği ile kayıtlardan çıkarılarak beyannamenin düzeltilmesi istenmiştir.Mükellefimiz 2019-20-21 ve 2022 yılları için 7440 sk. ile kdv matrah artırımında bulunmuştur. İlgili fatura için beyanları düzeltmeyi düşünmekteyiz. Bu durumda sonraki yıla devreden kdv açısından düzeltilmesi gereken beyanname 09 2020 ve matrah artırımından faydalanılmayan ilk yıl olan 2023 yılında kdv ödemesinin çıktığı ilk ayı düzeltme yeterli olur mu? Yoksa matrah artırımı hiç dikkate alınmadan 09 2020 dönemine ve bu dönemden başlayarak ödeme çıkan ilk dönem beyannamesi mi düzeltilmelidir?

Cevap : Matrah artırımı hiç dikkate alınmadan 09/ 2020 dönemine ve bu dönemden başlayarak ödeme çıkan ilk dönem beyannamesi mi düzeltilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.