Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.05.2024 17:48 (Üye) Soru : şirket ortağının şirket adına yapmış olduğu nakit ödemeler nedeniyle oluşan ortaklara borçlar hesabı sermayeye ilave edildiğinde raporda ayni ödeme olarak mı bildirilecek yani

Cevap : Ayni ödeme değildir. Hesaban ödemedir. Hesaben ödeme; Ortağın şirketten olan alacağının genel kurul kararı ile sermayeye eklenmesidir. Ayni ödeme ise; “Bir şirketin kuruluşu veya sermaye artırımı sırasında pay sahipleri tarafından para dışında konulan ve bir değer taşıyan, aktif olarak bilançoya dahil edilebilen taşınır ve taşınmaz eşya, makineler, eşya ve haklar gibi tüm sermaye unsurları” şeklinde tanımlanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.