Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.05.2024 15:27 (Üye) Soru : Sayın Üstad, Limited Şirket sahibi yurt dışına giderken yurt dışında yapacağı muhtelif harcamalar için harcırah alabilir mi? Yapabiliyorsa prodsedürü nedir? Muhasebe kaydında hangi hesaplar kullanılmalıdır.? Saygılarımla

Cevap : Şirket ortağı; Müdürler kurulu kararı ile yurtdışı harcırah ödenmesi halinde ödenen harcırah Huzur hakkı ile birleştirilerek bordro düzenlenir. Bordroda aşağıdaki linkde bulunan açıklama ve döviz tutarları için GV istisnası uygulanır. Bordro muhasebeleştirilir. https://www.turmob.org.tr/sirkuler/detailPdf/5fe5b949-ebb7-4e98-b1f1-f99cac0458b1/1-ocak-2024---30-haziran-2024-tarihleri-arasinda-yurt-ici-ve-yurt-disi-gelir-vergisinden-istisna-har
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.