Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.05.2024 17:05 (Üye) Soru : Selamlar İyi çalışmalar Mükellefimize GV mükerrer 20/B kapsamında istisna belgesi aldık.İki konuda tereddütte kaldık. yardımlarınız için teşekkür ederim. 1-Biz bankaya gelen her ücrete fatura türünü istisna seçip %.0 kdv li fatura keseceğiz.Ama kümülatif toplam 103 maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir dilimini geçmediği müddetçe geçici ve gelir vergisine dahil etmeyeceğiz.Doğrumudur 2- Keseceğimiz fatura açıklamasına reklam bedeli-hizmet bedeli -ders bedeli gibi ifadeler yazıyoruz. Doğrumudur. tekrar teşekkürler

Cevap : YOUTUBER, BLOGGER / VLOGGER, TİKTOKER VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET BİLGİ (GVK Mükerer Madde 20/B) Youtuber, blogger/vlogger, tik tok diye adlandırılan, ancak genelde sosyal medya/içerik üreticileri olarak kabul edilen bu kişiler sosyal paylaşım ağları üzerinden reklâm gelirleri, sponsorluk ve satış gelirleri, bağışlar, bahşişler ücretli abonelik gelirleri gibi çeşitli kazançlar sağlamaktadır. Elde edilen kazançları, bu kişilerin Türkiye’de kurulu bir bankada bu faaliyetleri için özel bir hesap açmaları ve bütün gelirlerini bu hesap aracılığı ile elde etmeleri koşulu ile vergiden istisna edilmiştir. Bu işi yapacak kişiler VD müracaat ederek İstisna belgesi alacak Bankaya münacat ederek hesap açılır. Bu kişilere yapılacak ödeme Kişinin bu hesabına yatırılır. Gider pusulası düzenlenmez. Bankanın vereceği e-dekont Gider pusulası niteliğindedir. Bu hesaplara her ay gelen tutar üzerinden BANKALAR % 15 vergi kesecek ve vergi idaresine yatıracaklardır. Böylece Sosyal Medya Üzerinden elde edilen kazançları vergilendirilmiş olacaktır. BU KİŞİLER DEFTER TUTMA, BELGE DÜZENLEME, BEYANNAME VERME, SAKLAMA VE İBRAZ GİBİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ SÖZ KONUSU OLMAYACAKTIR. Ancak; Sosyal medya üzerinden elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde tutarı AŞMASI halinde; ( 2024 yılı 4. dilim 3.000.000.-TL) gelirin tamamı için Yıllık GV beyannamesi verilecek hesaplanan vergiden; kesilen % 15 GV stopajı mahsup edilecektir. Sosyal medya üzerinden yapacakları teslim veya hizmetler (elde edecekleri kazançlar) KDV’den de istisna dır. Fatura düzenlenmez. Bu kişiler için VD mükellefiyet tesisi ettirilmez. KONU İLE İLGİLİ OLARAK GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 318) İNCELEYİNİZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.