Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.06.2024 14:55 (Üye) Soru : Sn. Üstatadlarımız, iyi günler dilerim. Bedelli askerlik hizmeti yapmak için askerlik sevk belgesi evrakı alanlar, işten ayrıldığında KIDEM TAZMİNATI verilmesi gereklimidiğr. Ayrılan kişinin kıdem tazminatı talebi olan kişilere Kesin olarak verilmesi gerklimidir. Verilmediği takdirde işverene ne gibi bir sonuç doğuracaktır. Kısa ve öz olarak hangi kanunda bulup işverenlerimize bunu izah edebiliriz. Hatalı bilgiler sebebiyle etrafta ve internet ortamındaki araştırmalarında da hatalı bilgiler, zıt bilgiler sebebiyle seneler önce net olmayan durumun netleşip netleşmediği konusunda göüşlerinizi istirham eder, saygılar sunarım.

Cevap : Kıdem tazminatı: Madde 14 – (Değişik birinci fıkra: 29/7/1983 - 2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin: ......................................... 3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyle, ....................... Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.