Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.06.2024 09:15 (Üye) Soru : sayın üstat 22.05.2024 önce e defter beratı verdik yeni uygulamaya göre tekrar verecekmiyiz ve ikincik kopyaları yükleyecekmiyiz saygılar

Cevap : İKİNCİL kopyalamanın ayrıca gönderilmesi kaldırıldı. Ancak; bundan sonra; BERAT YÜKLEMESİ VE DEFTER KOPYASI ile aynı gün (takip eden 4.ayın 10'unda) beraber gönderilecek. 21/5/2024 tarihli ve 32552 sayılı Resmi Gazete’de “Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4)” yayımlandı. 4 Nolu Tebliğin “4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı” başlıklı bölümünün 4.4.1 numaralı fıkrasının (e) bendinin ilk cümlesinde yer alan “ikincil” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, son cümlesinde yer alan “ikincil kopyalarının” ibaresi “kopyaların” şeklinde değiştirilmiş ve (g) bendinde yer alan “ikincil” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.