Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.06.2024 12:28 (Üye) Soru : BEYAZ EŞYA ALIM SATIMI YAPAN LİMİTED ŞİRKET 15 YILDAN BERİ AKTİFİNDE KAYITLI BOŞ DÜKKANI SATMIŞTIR. BU SATIŞLA İLGİLİ KESİLECEK FATURADA KDV DURUMU(KDV MUAFİYETİ UYGULANMASI) ÇÜNKÜ ŞİRKET 3 AY ÖNCE KAT KARIŞIĞI BİR İNŞAATA BAŞLAYIP YAPMAKTADIR BU SATŞIN FATURASINI KESMEK İÇİN KDV MUAFİYETİ KONUSUNDA HASIL OLAN TERAREDDÜTLERİMİZİN GİDERİLMESİ BU KONUDA YARDIMCI OLMANIZI RİCA EDERİM.

Cevap : KDV MUAFİYETİ DEĞİL. İSTİSNASI UYGULANIR. MUFİYET VE İSTİSNA KAVRAMLARI FARLIK ANLAMLAR TAŞIR. 7456 sayılı kanunun “22 nci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen eklenen Geçici 16 ncı madde” ile “8 inci maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 43 üncü madde” göre; KVK Geçici 16: “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilmeden önceki hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan %50 oranı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak taşınmaz satış kazançları için %25 olarak uygulanır." Yani 15.0.07.2023 tarihinden önce aktife kaydedilmiş ve 15.0.07.2023 tarihinden sonra satılmış veya satılacaksa, gerekli şartları sağladığı takdirde bu satıştan elden edilen kurum kazancının %25’i kurumlar vergisinden istisna olacaktır. KDVK Geçici 43: “Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için bu maddeyi ihdas eden Kanunla, bu Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (r) bendinde yapılan değişiklik öncesi hükümler uygulanır.” 15.0.07.2023 tarihinden önce aktife kaydedilmiş ve 15.0.07.2023 tarihinden sonra satılmış veya satılacaksa, gerekli şartları sağladığı takdirde bu satış işleminin tamamı katma değer vergisinden istisna olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.