Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.06.2024 16:00 (Üye) Soru : Arge ve Teknogelişim şirketlerinin K.Vergisi beyannamesinde yararlandıkları ARGE indirimi ve kazanç istisnası üzrinden ayrılan girişim sermaye fonu oranı 1.1.2024 tarihinden itibaren %3 e çıkarıldı. Bu durumda 2023 yılı k.vergisi bey.de yararlanılmış olan istisna veya arge indirimi üzerinden ayrılacak oran %3 mü olacak. İyi çalışmalar.

Cevap : 2023 için oran % 2 olarak uygulanır. 16/12/2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıda bahsi geçen oran ve tutarlar 1/1/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 1) Yararlanılan Ar-Ge ve tasarım indirimi ile teknopark istisnası tutarının 2.000.000 TL’yi aşması halinde fon ayırma yükümlülüğü olacaktır. (2023 ve öncesi için bu sınır 1.000.000 TL’dir). 2) Yararlanılan Ar-Ge ve tasarım indirimi ile teknopark istisnası tutarı üzerinden ayrılacak fonun oranı %2’den %3’e çıkarılmıştır. 3) Yıl bazında ayrılması gereken fon tutarının azami sınırı 20.000.000 TL’den 100.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.