Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.06.2024 09:32 (Üye) Soru : Merhaba, Bilindiği üzere idare tek başına çalışan serbest meslek erbabının 2. aracının giderlerini kabul etmemekte. Tek başına çalışan serbest meslek mükellefimiz yeni bir araç aldı ve bunu envanterine kaydetmek istiyor, eskisini de envanterden çıkartmak istiyor. Eski olan aracını her hangi birine satmıyor, sadece envanter kayıtlarından çıkartmak istiyor. Bu dururumda eski aracın envanterden çıkartılması için nasıl bir yol izlenmeli? satış olmadığı halde serbest meslek makbuzu düzenlemek gerekir mi? düzenlenecekse satış tutarı olarak net defter değeri mi olmalı? her hangi bir satış olmasa da piyasa rayicine göre mi olmalı? İyi çalışmalar.

Cevap : Deftere kayıtlı taşıt için şahız kendine e-smm düzenleyecek. % 1 KDV hesaplanır Satış bedeli ile alış bedeli arsındaki fark Gelir veya gider yazılır. Bedel piyasa gerçek değeri ne ise o değer den makbuz düzenlenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.