Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.06.2024 15:46 (Üye) Soru : Sayın Danışman, İnşaat sektöründe e-faturaya geçiş süreci ve şartları konusunda kafamız karışık.Şöyleki: Bu hafta , inşaat sektöründe mükellef olan ve fakat 2019 yılından beri gayri faal durumda bulunan( Hasılatı olmayan veya 500 000-tl sınırını aşmayan )3-4 mükellefe ," 01/07/2022 tarihinde e-deftere geçilmediği "gerekçesi ile 11.800-tl ÖUCZ uygulandı. 509 no.lu VUK GnTebliğinde 2022 yılı veya müteakip yıllarda hesap dönemleri için 500.000 tl brüt hasılat sınırı getirilmişti. Yanılıyormuyuz.Aydınlatırsanız seviniriz.

Cevap : Hiç hasılat yok ise ceza için dava açabilirsiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.