Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.06.2024 16:39 (Üye) Soru : Merhaba, Halka açık Anonim Şirket de %0,1 in altında ortaklığı ve yatrımcı ilişkileri yöneticiliği olan bir Mali Müşavir ilgili şirkete sermaye arttırımı ile ilgili iç kaynakların varlığına dair tespit raporu ile sermayenin ödendiğine dair Mali Müşavir raporu yazıp yazamayacağı ve de mevzuata aykırı olup olmayacağı hakkında hakkında görüş ve bilgileriniz acilen arz olunur. lütfen meslek kanunu ilgili madde ile iletebilir misiniz saygılarımızla

Cevap : Bu konuda Meslek kanunda özel bir düzenleme olmaz. Raporlar Ticaret Bakanlığının yayımladığı genelgelere göre düzenlenir. Ticaret sicili uygulamalarına göre Serbest çalışan meslek mensupları Odadan alacakları ODA FAALİYET BELGESİ ile raporu ticaret sicile verirler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.