Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.06.2024 08:48 (Üye) Soru : Merhaba üstadım, 3074 özel usulsüzlük cezası kesilen ceza tutarı 34binTL olan Mükellef indirimi direk %50 oranında mıdır. Mükellef ihbarnamesinde vergi ziya cezasında birinci defada yarısı,müteakiben kesilenlerde üçde biri diye bir ifade yer alıyor.

Cevap : VUK 376. maddesinin ilgi fıkrası aşağıdadır. Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme Madde 376 Mükellef veya vergi sorumlusu; 1. İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının YARISI ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse kesilen cezanın YARISI indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.