Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.06.2024 15:58 (Üye) Soru : 591105-VIDEO IÇERIKLERININ YAPIM VE YAYIN FAALIYETLERI (ÖRN.: FENOMENLER (INFLUENCERLAR) VE VLOGGERLAR TARAFINDAN) ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN GELİR VERGİSİNE TABİ MÜKELLEFİN YURTDIŞINDA KAYNAKTA KESİNTİ YAPILAN STOPAJ TUTARLARINI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE İNDİRİM YAPABİLİR MİYİZ

Cevap : Gelir Vergisi Kanunu'nun 123'ncü maddesine göre, tam mükellefiyete tabi mükelleflerin yabancı memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri benzeri vergiler Türkiye'de tarh edilen gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından indirilir. . Bu mahsubun şartları maddede açıklanmıştır: 1- Yabancı memlekette ödenen vergilerin gelir üzerinden alınan şahsi bir vergi olması 2- Yabancı memlekette vergi ödendiğinin yetkili makamlardan alınan ve mahallindeki 'Türk elçilik ve konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan memleketin aynı mahiyetteki temsilcileri tarafından tasdik olunan vesikalarla tevsik edilmesi şarttır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.