Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.06.2024 12:55 (Üye) Soru : Merhaba, 2023 yevmiye defter sayım yetmiyor. Defterleri ana hesap bazında yazdırırsam sayfa yeterli geliyor. Bu şekilde yazdırıp detaylı kısmınıda onaysız sayfaya dökebilirmiyim.

Cevap : Bu konuda görüş ve öneride bulunmayız. VUK 221/4. maddesi aşağıdaki gibidir. MADDE 221 TASDİK ZAMANI Madde 221- Bu Kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar: 4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.