Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.06.2024 08:50 (Üye) Soru : Merhaba , Mali müşavirlerin e-smm belgesi mükellefin Ba formunda beyan edilir mi ? Teşekkürler

Cevap : e-smm elektronik belgedir B formunda bildirilmez. ELEKTRONİK BELGELER: VUK Göre Düzenlenen Elektronik Belgeler: (VUK 509 Sıra Nolu Gn.Tb.) e-Fatura e-Arşiv Fatura e-İrsaliye e-Müstahsil Makbuzu e-Serbest Meslek Makbuzu e-Gider Pusulası e-Bilet e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi e-Sigorta Poliçesi e-Döviz Alım-Satım Belgesi e-Dekont ? Elektronik belge olarak düzenlenen belgeler Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyecektir. Alışları ve Satışlarının tamamı e- belge (e-fatura ve e-arşiv fatura v.b) ile olan mükellefler boşta olsa Ba, Bs formu VERMEYECEKLER. ? Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin KDV hariç 5.000.- TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgeler birlikte değerlendirilecektir. Söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dahil edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.