Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.06.2024 13:33 (Üye) Soru : Ülkemizle Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerde işçi işten ayrılış ve sigorası nasıl verilir. kısa vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası primleri nasıl verilecek.

Cevap : 5510 sayılı SSGSS Yasasından sonra ise ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanacak ve bu işçiler 4/a sigortalılığı (Bugünün SSK sigortalılığı) kapsamında sayılacaklar. işçi bu şartlarla işe alınmış ise işten ayrılma bildirimi yapılıp çıkış işlemi tamamlanabilir. Sözkonusu durum SGK’nın 4 Ağustos 2008 tarihli ve 2008/72 sayılı Genelgesi ile bu kapsamdaki işçilerin ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri ülkemizde adlarına malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenmemiş olması şartıyla, bu ülkelerde gerek 01.10.2008 tarihinden önce gerekse bu tarihten sonra geçen hizmetlerini, 3201 sayılı Yurtdışı Borçlanması Kanunu kapsamında borçlanma talebinde bulunarak borçlanabileceklerdir..
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.