Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.06.2024 09:17 (Üye) Soru : Merhaba. Airbnb faaliyetinde bulunan bir mükellefin işinde kullandığı ev kendisine ait ancak envanterde kayıtlı değil. Bununla birlikte işin yürütülmesi için gerekli olan yatak, koltuk, beyaz eşyalar gibi sabit kıymetler envanterde kayıtlı. Bu durumda eve ait amortismanlar, elektrik, su, internet, ev tadilatı gibi giderler gider olarak yazılamıyor. Buradaki sorum şu: Evin envantere kayıtlı olmaması, envantere kayıtlı olan diğer sabit kıymetlere (koltuk, yatak, beyaz eşya) ilişkin amortismanların ve işin yürütülmesiyle ilişkili diğer giderlerin (yemek, kırtasiye, telefon vb.) gider olarak yazılmasına bir engel teşkil eder mi?

Cevap : Engel yok .Amortisman ayrılması ve gider yazılması mümkündür.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.