Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.06.2024 10:36 (Üye) Soru : İki limited şirket ortaklığından oluşan adi ortaklık firmasının 2023 yılı brüt hasılatı 15.000.000 tl (kat karşılığı bina inşaatı arsa sahibi faturası)olduğundan 01.07.2024 tarihi itibariyle e fatura e arşiv ve e irsaliye işlemlerimizi hazırladık. Ortakların kendi faaliyetlerinden dolayı hasılatları yoktur.2023 yılı sonu itibariyle 640 iştiraklerden temettü gelirleri de ortaklara tahakkuk ettirilmemiştir.Adi ortakların brüt hasılatlarının hisseleri oranında ortaklara sirayet ettiğini düşünüp iki ltd ortağı da 1 Temmuz 2024 e kadar e uygulamalara dahil etmelimiyiz?

Cevap : Adi ortaklık 01/07/2024 den itibaren e-fatura kullanamaya başlayacak.01/01/2025 den itibaren e-defter tutulacak.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.