Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.06.2024 11:56 (Üye) Soru : Merhaba, E-fatura mükellefi olan doktor mükellefimizin muaynehane bildirme zorunluluğu var mıdır? İş adresi olarak evini gösteren mükellefimizin stopaj hesabına dahil edilmemesi mümkün müdür? Adresini ev adresi olarak gösterip stopaj beyanına dahil edilmemesi hususunda bilgilerinizi rica ederiz

Cevap : Doktorlar e- fatura kullanmaz. e-smm kullanır. Doktorluk faaliyetti şirket olarak yapılması halinde e-arşiv veya e- fatura kullanır. Dr. ev adresini iş yeri adresi olarak bildirebilir. Ev kira ise ödenen brüt kira tutarından % 20 GV stopajı yapılacak.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.