Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.06.2024 16:40 (Üye) Soru : Merhaba vergi mükelefiyet zorunluluğu olmayan telif kazancı olan bir yazar bağkur primine tabi olmak zorunda mıdır.

Cevap : Gelir Vergisinden Muaf Olup, Esnaf ve Sanatkâr Siciline Kayıtlı Olanlar Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan kişilerden, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlardan, bir aydaki faaliyetlerden elde ettiği gelirler toplamından, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı prime esas günlük kazancın otuz katından fazla olanlar 5510 sayılı Kanuna göre zorunlu (4/b) sigortalısı sayılır. Bunların sigortalılıkları esnaf ve sanatkar sicil müdürlüklerine kayıtlı oldukları tarihten itibaren başlayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.