Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.06.2024 09:00 (Üye) Soru : Merhaba. Ticaret Bakanlığı Müfettişi tarafından bir firmamıza "sonradan kontrol denetimi" adı altında bir denetim yazısı tebliğ edildi. Yazıda istenilen muhasebesel bilgi ve belgelerin 3 Temmuz 2024 tarihinde ibrazı talep edilmektedir. Sorum şu; Mali tatil süresine denk gelen bu tarihte Ticaret Bakanlığının bu denetimi yapma hakkı var mı?

Cevap : 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında, "Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz." hükmüne yer verildiğinden, mali tatil süresince (fıkrada yer alan haller dışında) mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmayacak ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazı istenilmeyecektir. Yukarıdaki hükme göre Defter ve belgelerin mali tatil bittikten sonra ibraz edileceği görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.