Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.06.2024 15:51 (Üye) Soru : DEĞERLİ ÜSTADIM. SES SİSTEMLERİ SATAN MÜŞTERİMİZ VAR. SATTIĞI SES SİTEMLERİ İÇİN BOZULDUĞUNDA VS SERVİS HİZMETİ DE VERMEKTE. HEM SATIŞINI YAPMAKTA HEM DE SATTIĞI ÜRÜNE VEYA ÜRÜNLERE AİT SATIŞ SONRASI SERVİS HİZMETİ DE VERMEKTE. SORUM ŞU YAPILAN SERVİS ( BAKIMI ) HİZMETİ KDV TEVKİFATI KONUSUNA GİRER Mİ - GİRMEZ Mİ .TŞK.

Cevap : AŞAĞIDAKİ KURUM VE KURULUŞLARA SERVİS HİZMETİ VERİLMESİ HALİNDE KDV TEVKİFATI YAPILIR. BELİRLENMİŞ ALICILAR : (Kdv Tevkifatı Yapılacak Alıcılar) - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, - Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, - Sendikalar ve üst kuruluşları, - Vakıf üniversiteleri, - Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, - Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, -Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, - Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’nde işlem gören şirketler, - Kalkınma ve yatırım ajansları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.