Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.07.2024 08:51 (Üye) Soru : Merhaba bir müşteri ilk kirasını elden ödemiş aylık tevkifat yapmak zorundayız bu durumda dekont olmadığı için tevkifat dahil tutarı kkeg olarak matraha eklemek gerektiğini düşünüyorum yıllık sözleşme olması ve bir tediye makbuzu olması gider yazmak için imkan verir mi verse bile elden ödenen makbuzu gider yazmak sakıncalı olur diye düşünüyorum sizce yapılabilecek bir şey var mı

Cevap : Kanunun kabul ettiği gider neden KKEG yazılsın ? Ödenen kira Gider yazılır. Tercih sizin. Kira ödemesi elden (nakit) de ödense % 20 GV Stopajı yapılacak. Dekont olacak diye bir kural olmaz. Sözleşme yeterlidir. Bankadan ödenmeyen kira için idarenin tespiti halinde mükellefle VUK Mük. 355. maddeye göre ceza uygulanır. "Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu şekilde ceza kesilen mükellefler hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu fıkra uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 8.700.000 TL yı geçemez."
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.