Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.07.2024 09:02 (Üye) Soru : Merhaba, Şirkete alınan binek aracın muhasebe kaydı ve amortisman tutarı nasıl yapılmalıdır? Toplam Ö.T.V. Matrahı 1.117.986,36 TL Toplam Ö.T.V Tutarı 894.389,09 TL Toplam KDV Matrahı 2.012.375,45 TL Toplam KDV Tutarı (% 20) 402.475,09 TL KDV Dahil Toplam Tutar 2.414.850,54 T

Cevap : AŞAĞIDAKİ BİLGİ NOTUMUZU RAKAMLARINAZA UYARLAYINIZ. 2024 YILINDA BİNEK OTO ALIMI VE AMORTİSMANKAYDI ÖRNEK UYGULAMA : Konu ile ilgili olarak hazırladığımız örnek çalışma aşağıdadır. Örneği rakamlarınıza uyarlayarak işlem yapınız. 01/01/2024 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; a)-Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisinin gider olarak yazılacak toplam tutarı 01/01/2024 den itibaren 690.000 TL dır. Bu tutardan fazlası KKEG olarak kayıt edilir. b)- Amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi hariç 01/01/2024 den itibaren 790.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde ise 01/01/2024 tarihinden itibaren 1.500.000 TL dir. 1)- ÖTV ve KDV’nin MALİYETE EKLENMESİ HALİNDE Örnek: (X) Anonim Şirketi genel yönetim hizmetlerinde kullanılmak üzere 15.01.2024 tarihinde KDV ve ÖTV hariç fiyatı 1.200.000 TL olan bir BİNEK otomobil satın almıştır. Söz konusu otomobil için 650.000 TL ÖTV ve 370.000 TL KDV ödenmiştir. Ödeme satın alma tarihinde banka üzerinden gerçekleşmiştir. Şirket, binek otomobilin ÖTV ve KDV’sini maliyete eklemiştir. Binek otomobilin maliyete eklenmesi durumunda aracın muhasebe kaydı özellik arz etmemektedir. Özellik arz eden durum bu araca ilişkin amortisman kaydına ilişkindir. Alış kaydı; (1.200.000+650.00+370.000)= 2.220.000 TL ----------------15/01/2024-------------- 254 2.220.000 102 2.220.000 -----------------/--------------------------- ÖTV ve KDV’si maliyete eklenen binek otomobilin 2024 yılı birinci geçici vergi dönemi muhasebe kaydında dikkat edilmesi gereken husus; 1.500.000 TL’lik sınırdır. Vergilerin maliyete eklendiği durumda 2024 yılı için 1.500.000 TL’yi aşan araçlar için aşan kısım için ayrılan amortismanın KKEG olarak dikkate alınması gerekecektir. 3 aylık (Amortisman oranı %20) Amortisman tutarı: (2.220.000×0.20)x(3/12)= 110.000.- TL Gider olarak dikkate alınabilecek tutar: (1.500.000/2.220.000) x 110.000 = 74.324,- TL KKEG olarak dikkate alınacak tutar (110.000 – 74.324 = 35.676.- TL 3 aylık Amortisman gider kaydı ----------------31/03/2024------------- 760 / 770 74.324 689 (KKEG) 35.676 257 110.000 --------------/-------------------------- 2)- ÖTV ve KDV’nin MALİYETE EKLENMEYİP, GİDER YAZILMASI HALİNDE : 7194 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, binek otomobilin iktisabına ilişkin KDV ve ÖTV toplamının 6900.000 TL’ye kadarlık kısmı ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Binek otomobile ilişkin KDV ve ÖTV tutarı toplamının bu tutarı aşan kısmı ise Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) olarak işlem görecektir. Örnek: (Z) LİMİTED Şirketi, genel yönetim hizmetlerinde kullanılmak üzere 25.01.2024 tarihinde KDV ve ÖTV hariç fiyatı 1.500.000 TL olan bir BİNEK otomobil satın almıştır. Söz konusu otomobil için 650.000 TL ÖTV ve 430.000 TL KDV ödenmiştir. Ödeme satın alma tarihinde banka üzerinden gerçekleşmiştir. Söz konusu aracın ÖTV ve KDV toplamı (650.000 + 430.000) = 1.080.000 TL, 2024 yılı için öngörülen gider olarak yazılabilecek 690.000 TL’nin üzerinde olduğundan, limiti aşan (1.080.00- 690.000 )= 390.000 TL’lik kısmın KKEG olarak dikkate alınması gerekecektir. Buna göre; Binek otomobilin vergisiz bedeli: 1.500.000 TL Binek otomobil için ödenen KDV+ÖTV Tutarı: 1.080.000 TL Gider yazılabilecek KDV+ÖTV Tutarı: 690.000 TL. KDV+ÖTV’nin KKEG olarak işlem görecek kısmı: 1.080.000 – 690.000 = 390.000 TL Alış Muhasebe kaydı; ----------------25/01/2024------------- 760 / 770 690.000 689 (KKEG) 390.000 254 1.500.000 102 2.580.000 --------------/--------------------- Satın Alınan Yeni Binek Otomobilin 2024 Birinci Geçici Vergileme Dönemi Amortisman Kaydı Satın alınan ÖTV+KDV hariç iktisap bedeli (2024 ) 790.000 TL’yi aşan yeni binek otomobillerin her birine ilişkin ayrılan amortismanın ancak bu tutara isabet eden kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir. Buna göre; Amortisman tutarı: (790.000×0.20)x(3/12)= 39.500 TL Gider olarak dikkate alınabilecek tutar: (790.000/1.500.000) x 390.000=205.400 TL KKEG olarak dikkate alınacak tutar: 205.400- 39.500 =165.900 TL 3 aylık Amortisman kaydı ----------------31/03/2024------------- 760 / 770 39.500 689 (KKEG) 165.900 257 205.400 --------------/------------------------------
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.