Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.07.2024 12:22 (Üye) Soru : Değerli Üstadım Bir müşterimizin yanında çalışmakta olan iç mimar işletme sahibi ile arasında ASILSIZ İDDİALAR ile ilgili İŞ YERİNDE DİĞER PERSONELLERE asılsız DEDİKODU YAPMAKTA ve iş yerinin ve işletme sahibinin gerek aile huzurunu gerek işletmedeki huzuru kaçırmakta. İşletme Mobilya sektöründe faaliyet göstermekte ve mimar ile görüşmelere gidilmekte. İşletme sahibi mimar ile görüşmelere gittikçe mimar hanım bu gitmeleri gelmeleri - toplantıları adeta ve adeta yanlış anlamış. - İşletmedeki tüm personellere işletme sahibi beni seviyor - toplantılara bilerek bahane ediiyor ve beni yemeğe götürmek için toplantılara gidiyoruz vsvs yani çok çirkin ifadeler ile mimar hanım işletmede huzuru kaçırmış durumda. İşveren ise bu personeli tazminatsız işten çıkarmak ister ( ihbar tazminatsız - 3 aylık personel ) ne yapmamız gerek. Bizlerden bllgi bekler. çok tşk

Cevap : Madde 25 - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: I- Sağlık sebepleri: a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi. (1) b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda. (a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez. II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: .................... b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması. ....................... d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması. .................... İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.