Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.07.2024 08:50 (Üye) Soru : merhaba üstadım bir konuda danışmak istiyorum. Şahıs mükellef adada olan bir dairesini aribnb vasıtası yada bireysel olarak haftalık aylık kiraya veriyor. Ticari olarak gelir vergisi mükellefiyeti açıldı. Belediyeden henüz ruhsat almadı ancak kültür turizm bakanlığından turizm amaçlı kiralama konut izin belgesini aldı. Öğrenmek istediğim ; 1-Haftalık veya aylık konaklama hizmeti faturasını keserken kdv oranı ne olmalıdır.%10 %20 midir? 2-E-fatura e-defter zorunluluğu varmıdır. Otel pansiyon işletmesi olarakmı değerlendirmemiz lazım. teşekkürler. iyi çalışmalar.

Cevap : 1-% 10 2-535 sayılı VUK Genle Tebliğ ile 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümüne (8) numaralı bent eklenerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerine herhangi bir hadle sınırlı olmaksızın e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Düzenleme kapsamında e-Fatura uygulamasına geçmesi zorunlu olan işletmeler, Bakanlık ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri olduğu, bu mahiyette olmayan işletmelerin anılan bent kapsamında değerlendirilmeyeceği, belirtilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.