Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.07.2024 09:01 (Üye) Soru : Merhaba 2024 yılının başında yapılan değişiklikle GİB tarafından Elektronik Ortamda İlgili Kurumlardan Temin Edilmeye başlanılan kira ödemelerine ilişkin belgeler BA formuna dahil edilmeyecek dendi e dekontlar zaten dahil edilmiyordu burada kastedilen nedir normal banka dekontlarına da ulaşabildiklerini mi belirtiyorlar.

Cevap : Bankaların GİB logolu olarak düzenledikleri "e-dekont" Ba formunda bildirilmez. Normal banka dekontu elektronik belge değildir. Ba formunda bildirilir. VUK Göre Düzenlenen Elektronik Belgeler : (VUK 509 Sıra Nolu Gn.Tb.) e-Fatura e-Arşiv Fatura e-İrsaliye e-Müstahsil Makbuzu e-Serbest Meslek Makbuzu e-Gider Pusulası e-Bilet e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi e-Sigorta Poliçesi e-Döviz Alım-Satım Belgesi e-Dekont
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.