Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.07.2024 11:09 (Üye) Soru : Merhabalar, Limited şirket olarak müdürler kurulu oluşturmak istiyoruz. Müdürler kurulu üyelerine, ,sosyal güvenlik primine tabi olmadan huzur hakkı vb. herhangi bir ödeme yapmak mümkün müdür.

Cevap : 5510 sayılı yasa uyarınca hizmet akdine tabi olarak bir veya birden fazla işveren yanında çalışan kişiler 4/a, yani SSK kapsamında sigortalı sayılmışlardır. Dolayısıyla ortaklık vasfı bulunmaksızın limited şirkete dışarıdan müdür olarak tayin edilen kişiler 4/a kapsamında sigortalı sayıldıklarından, bu kişiler adına düzenlenecek işe giriş bildirgesinin atanma tarihinden bir gün önce SGK’ya verilmesi gerekiyor. Diğer taraftan dışarıdan şirket müdürü olarak atanan kişilerin başka bir işyerinden 4/a’lı olarak bildiriliyor olmaları da, bu kişilerin dışarıdan şirket müdürü olarak atandığı işyerinden 4/a kapsamında sigortalı bildirilmelerine engel teşkil etmemektedir. Bu nedenle başka bir işyerinde 4/a kapsamında primleri 30 gün üzerinden yatan kişi ortağı olmadığı bir şirkete dışarıdan şirkete müdür olarak tayin edilse bile, şirket müdürü olarak atandığı işyerinde de 4/a kapsamında sigortalı olarak bildirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda ödenen huzur hakkı da prime tabi olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.