Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.07.2024 09:29 (Üye) Soru : 74.90.90 - Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (çevre danışmanlığı, güvenlik danışmanlığı, matematikçiler, istatistikçiler, agronomlar vb. tarafından verilen danışmanlık hizmetleri, patent aracılığı vb.) ticari kazanç mıdır?

Cevap : Bahsettiğiniz kişi, ders vermesi veya danışmanlık hizmeti veriyor ise; Serbest meslek erbabı dır. Nace koduna göre vergi türü belirlenmez. Fiili duruma göre belirlenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.