Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.07.2024 16:39 (Üye) Soru : Selamlar serbest meslek mükelleflerinin işe gelip gitmek için kullanacağı motorsikletin alış faturasındaki KDV yi indirim konusu yapabilir mi ? Benzin giderlerinde gider kısıtlaması olacak mı ?

Cevap : Motosikletler, MTV kanununa göre binek oto kapsamında değerlendirilmediğinden bunlara ödenen KDV indirim konusu ediliyor, ÖTV-akaryakıt-bakım-muayene-sigorta-kasko-amortisman gibi giderlerin tamamı maktu veya nispi bir sınırlamaya tabi tutulmadan vergi matrahından indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.