Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.07.2024 17:09 (Üye) Soru : demir çelik sektöründe olan bir firmamız aktifine kayıtlı 12 adet dairenin 3 adedini satmak istiyor bu satılacak olan 3 adet dairenin kurumlar vergisi muafiyeti ve kdv oranı hakkında bilgi rica edebilirmiyim.

Cevap : 15.07.2023 tarihinde yapılan değişikliklerle tam mükellef kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz satışlarında uygulanan KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI İLE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI KALDIRILMIŞTIR. Taşınmaz 15..07.2023 tarihinden önce aktife kaydedilmiş ve 15..07.2023 tarihinden sonra satılmış veya satılacaksa; 7456 sayılı kanunun “22 nci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen eklenen Geçici 16 ncı madde” ile “8 inci maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 43 üncü madde” göre; KVK Geçici 16: “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilmeden önceki hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan %50 oranı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak taşınmaz satış kazançları için %25 olarak uygulanır." Yani 15.07.2023 tarihinden önce aktife kaydedilmiş ve 15.07.2023 tarihinden sonra satılmış veya satılacaksa, gerekli şartları sağladığı takdirde bu satıştan elden edilen kurum kazancının %25’i kurumlar vergisinden istisna olacaktır. KDVK Geçici 43: “Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için bu maddeyi ihdas eden Kanunla, bu Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (r) bendinde yapılan değişiklik öncesi hükümler uygulanır.” 15.07.2023 tarihinden önce aktife kaydedilmiş ve 15.07.2023 tarihinden sonra satılmış veya satılacaksa, gerekli şartları sağladığı takdirde bu satış işleminin tamamı katma değer vergisinden istisna olacaktır. Konutun 150 m2 veya daha az olması durumunda KDV oranı %10 150 m2’den fazla olması durumunda ise satış bedelinin 150 m2’ye kadar olan kısmı için %10, 150 m2’nin üzerindeki kısmı için KDV oranı %20
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.