Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.07.2024 11:20 (Üye) Soru : Merhaba, 1-Bir influencer'in aynı zamanda özel ders vermek için açacağı mükellefiyet serbest meslek defteri olarak mı yoksa işletme defteri olarak mı açılmalı? 2- Bildiğiniz üzere influencer'ların vergi muafiyeti var. Kazançları banka hesaplarında %15 stopaj kesilerek kendilerine veriliyor. Serbest meslek veya işletme defteri ile mükellefiyet tesis edildiğinde istisna hakkı kaybolur mu?

Cevap : 1-Öğretmenlik veya eğitmenlik den elde edilen kazanç; Serbest meslek kazancıdır. 2-Vergi muafiyeti yok. İSTİSNA UYGULANARAK Kaynak da vergileme var. Muafiyet ve istisna farklı kavramlardır. YOUTUBER, BLOGGER / VLOGGER, TİKTOKER VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET BİLGİ (GVK Mükerer Madde 20/B) Youtuber, blogger/vlogger, tik tok diye adlandırılan, ancak genelde sosyal medya/içerik üreticileri olarak kabul edilen bu kişiler sosyal paylaşım ağları üzerinden reklâm gelirleri, sponsorluk ve satış gelirleri, bağışlar, bahşişler ücretli abonelik gelirleri gibi çeşitli kazançlar sağlamaktadır. Elde edilen kazançları, bu kişilerin Türkiye’de kurulu bir bankada bu faaliyetleri için özel bir hesap açmaları ve bütün gelirlerini bu hesap aracılığı ile elde etmeleri koşulu ile vergiden istisna edilmiştir. Bu işi yapacak kişiler VD müracaat ederek İstisna belgesi alacak Bankaya münacat ederek hesap açılır. Bu kişilere yapılacak ödeme Kişinin bu hesabına yatırılır. Gider pusulası düzenlenmez. Bankanın vereceği e-dekont Gider pusulası niteliğindedir. Bu hesaplara her ay gelen tutar üzerinden BANKALAR % 15 vergi kesecek ve vergi idaresine yatıracaklardır. Böylece Sosyal Medya Üzerinden elde edilen kazançları vergilendirilmiş olacaktır. BU KİŞİLER DEFTER TUTMA, BELGE DÜZENLEME, BEYANNAME VERME, SAKLAMA VE İBRAZ GİBİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ SÖZ KONUSU OLMAYACAKTIR. Ancak; Sosyal medya üzerinden elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde tutarı AŞMASI halinde; ( 2024 yılı 4. dilim 3.000.000.- TL) gelirin tamamı için Yıllık GV beyannamesi verilecek hesaplanan vergiden; kesilen % 15 GV stopajı mahsup edilecektir. Sosyal medya üzerinden yapacakları teslim veya hizmetler (elde edecekleri kazançlar) KDV’den de istisna dır. Fatura düzenlenmez. Bu kişiler için VD mükellefiyet tesisi ettirilmez. DERS VERMEK FAALİYERİ İLE YUKARIDAKİ FAALİYET FARKLI DIR. İSTİSNADAN YARARLANMA HAKKI YOK OLMAZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.