Manşet Arşivi

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin "Sermaye Artırımında İndirim" ve "Sermaye Azaltımında Vergileme" Uygulamaları Hakkındaki KVK 21 Seri Nolu Genel Tebliği


Yayın Tarihi: 1 Mart 2023
 

Detay bilgiler: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230301-3.htm

 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.