e-Posta Kullanım Sözleşmesi

Hizmetlerimizi Kullanma

Hizmetler kapsamında size sunulan tüm politikalara uymalısınız.


Hizmetlerimizi Kullanma
Hizmetler kapsamında size sunulan tüm politikalara uymalısınız.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (kısaca “İSMMMO” olarak anılacaktır) üye/stajyer/aday meslek mensuplarına ücretsiz tahsis etmiş olduğu e-posta adresi ve kullanım alanına ilişkin şekil ve şartlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. İSMMMO üye/stajyer/aday meslek mensupları (kısaca “Kullanıcılar” olarak anılacaktır) İSMMMO tarafından kendilerine tahsis edilen e- posta adreslerini kullanmakla aşağıda belirtilen esasları kabul etmiş sayılmaktadırlar.

Kullanıcılar ve İSMMMO ile bağı bulunmayan tüm kişiler (kısaca “Mobil Kullanıcılar” olarak anılacaktır) için Android ve IOS ortamlarında İSMMMO’nun hazırlamış olduğu ISMMMO Cep uygulaması bulunmaktadır.

Bu uygulama ile kullanıcılarına güncel mevzuat, eğitim, sosyal etkinlikler hakkında bilgilendirme, faaliyet belgesi alımı, eğitimlere rezervasyon, eğitim katılımlarında barkotlu bilet üretimi, insan kaynakları portalına erişim, lokasyon bazlı etkinlik ve duyuruların kişiye özel iletilmesi, yine lokasyon bazlı indirim anlaşması yapılan kuruluşların - vergi dairelerinin – noterlerin – eğitim birimlerinin – SGK müdürlüklerinin adres tarifi ve yönlendirilmesi amaçlanmıştır.


*Kullanıcı Yükümlülükleri

1) İSMMMO; üyesi olan meslek mensupları ile stajyerlerine (aday meslek mensuplarına) kendi talepleri doğrultusunda ad ve/veya soyadı ya da bunların ilk harflerini kullanarak ......@ismmmo.org.tr şeklinde, bir e- posta adresi verilir. Ad ve soyad benzerliği durumunda İSMMMO'nun öngördüğü şekilde e- posta adresi ve şifresi verilir. Kullanıcılar hiçbir şekilde e-posta adreslerinin belirlenmesine veya değişmesine müdahale edemezler, ancak kendilerine verilen şifreleri sonradan değiştirme hak ve yetkisine sahiptirler.

2) Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, hizmet hakkının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin özel ve gizli şifresini ve kullanıcı adını ve/veya kodunu başkasına kullandırmayacağını ve devretmeyeceğini, başkası tarafından öğrenilme şüphesi dahi olsa derhal değiştireceğini, aksi takdirde yapılan tüm işlemlerin sorumluluğunun kendine ait olacağını, kendisi kullanmadığı iddiasında bulunmayacağını kabul eder. İSMMMO, e-posta ve şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

3) Kullanıcılar; e-posta servislerinden yararlandığı sırada, Kayıt formlarında yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

E-posta servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, ....ismmmo.org.tr adresine eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve İSMMMO’nun bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

4) E-posta adresinin bilgilerinin yedeklenmesinin sorumluluğu e-posta sahibine aittir. E-posta servisinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan İSMMMO hiçbir şart ve zeminde sorumlu tutulamaz.

5) Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından (kullanıcıların bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb.durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü İSMMMO hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6) Kullanıcılar; tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve her türlü mevzuatına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, bu durumların yaşanması halinde İSMMMO’nun hiçbir sorumluluğunun olmadığını, bu durumlar nedeniyle İSMMMO’nun uğrayabileceği tüm zararları karşılayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir.

7) Kullanıcı, hesabında ve/veya sitesinde pornografik içerikli resim, animasyon, video vb. bulunduramaz ve benzeri içerikli sitelere bağ (link) veremez. İSMMMO’ya ait ağ ve sunucu bilgisayarlar uygunsuz, müstehcen, rahatsız edici görüntülerin üretilmesi ve dağıtılması amacıyla kullanılamaz. Aksi halde; her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir

8) Kullanıcı, e-posta hesabı ile kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek/tüzel kişiler hakkında karalama ve benzeri yayın yapamaz, yapılması için özendirici olamaz. İftira mahiyetinde, gerçek dışı, sıkıntı ve rahatsızlık verici, gereksiz korku yaratacak yazı ve materyallerin üretim ve dağıtımını yapamaz. Aksi halde; her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir

9) İSMMMO servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı İSMMMO’nun hiçbir sorumluluğunun olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. Aksi halde; her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir

10) Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, üyeliğini ve/veya kullanıcılığını tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlerden sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11) Kullanıcı, e-posta hesabında açığa çıkarılmış şifre yayınlayamaz. Şifre ve benzeri koruma yöntemlerinin kırılması ile ilgili bilgi içeren belgeleri eğitim ve koruma amacı dışında bulunduramaz. Kasıtlı olarak bilgisayar ve iletişim kaynaklarını yetkisiz kullanmaya, başkalarının verilerini tahrip etmeye, şahsi bilgilere erişmeye, başkalarına ait çalışmaları bozmaya ve tahrip etmeye yönelik çalışmalar ve benzeri faaliyetlerde bulunamaz.

*Kullanıcı ve Mobil Kullanıcı Yükümlülükleri

1) Kullanıcılar ve Mobil Kullanıcılar, mobil uygulama ve sistemin gerektirdiği kişisel verilerin işlenmesine ve kullanılmasına muvafakat ederler. Mobil uygulama ve sistem üzerinde kendi istekleri doğrultusunda koydukları kısıtlamalar nedeniyle, mobil uygulamanın ve eposta sisteminin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendilerine ait olacağını beyan ve kabul ederler.*İSMMMO Hizmet Şartları

1) E-postaların şifrelerinin ve bilgilerinin güvenliği İSMMMO tarafından sağlanmakta ve Ana sunucusu firewall ve antivirus programları ile korunmaktadır. Kullanıcı; Şifresinin veya hesabının izinsiz kullanıldığını fark ettiği anda derhal İSMMMO Bilgi İşlem eposta adresine (bim@ismmmo.org.tr) adresine bilgi vereceğini beyan ve kabul eder.
2) İSMMMO; kullanıcıların, dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları artırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.
3) İSMMMO, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebilir. Kurallara aykırı davranma halinde İSMMMO’nun gerekli müdahalelerde bulunma, kullanıcıyı servis dışına çıkarma ve kullanıcılığına son verme hakkına sahiptir.
4) İSMMMO; kullanıcılarının bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

- Resmi makamlardan üye/stajyer’e yönelik adli veya idari soruşturma olması, soruşturma açılması öncesi resmi makamların yazılı bilgi istemesi, Mahkeme kararı ya da idari emir gereği durumunda,
-Kullanıcının, sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda,

-Kullanıcılığı, sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir kullanıcının yeniden kullanıcı olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda.

5) Kullanıcı, e-posta hizmetinden yararlanmaya başladığı andan itibaren bu sözleşmede yer alan maddelere uyacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı hesabının;

• T.C. yasalarının ve her türlü mevzuatının belirlediği yasadışı kullanımlarda,
• İSMMMO tarafından belirlenen kullanım politikalarına uyulmadığı durumlarda,
• Kullanıcı hesapları için belirlenen sınırların aşıldığı durumlarda,
• İSMMMO bilişim kaynaklarının akademik amaçlı çalışmaları engelleyici biçimde akademik amaçlı olmayan, ticari ve yasadışı amaçlı kullanıldığı durumlarda,
• Kişilere ait kullanıcı hesaplarının farklı kişiler tarafından kullanımının belirlendiği durumlarda,
• Sunucu sistemler üzerinde tanımlı diğer kullanıcıların şifrelerini bulmaya çalışmak, dosyalarına müdahele etmek, değiştirmek vb. girişimlerin tespit edildiği durumlarda,
• Lisanssız, korsan yazılımların kullanıcı hesabı ve/veya sitesinde bulunduğu tespit edildiği durumlarda,
• Sistem doğruluğunun, bütünlüğünün, güvenliğinin ve servis devamlılığının engellendiği durumlarda,
kullanıcıya haber verilmeksizin İSMMMO tarafından geçici olarak kapatılabilir. Kullanıcı belirtilen kurallara uymadığı taktirde bütün hukuki ve idari işlemlerden kendisi sorumlu olur. Kullanıcı hesabının kalıcı olarak kapatılacağı durumlarda kullanıcılar önceden bilgilendirilir. İSMMMO meydana gelebilecek yasal, idari ve teknolojik gelişmeleri göz önünde tutarak, kullanıcılara haber vermek zorunda olmadan bu kullanım politikasını değiştirme hakkına sahiptir. Değişen sözleşme, https://www.istanbulsmmmodasi.org.tr adresinde yer almasından itibaren yürürlüğe girer. Kullanıcı hesabının, yukarıda belirtilen nedenlerle geçici veya kalıcı olarak kapatılması durumunda kullanıcı, İSMMMO’dan herhangi bir hak ve talepte bulunamaz.

6) Kullanıcı, maddeler halinde açıklanmamış olsa bile, yasal kurallar içindeki tüm kısıtlama ve yaptırımlardan, ahlaki kurallar içindeki tüm kişisel haklar ve fiillerden, İnternet etik kurallar içerisindeki tüm evrensel kurallara karşı sorumludur. Kullanıcı anılan kurallara uymadığı takdirde; hesabının geçici süre ile dondurulması, devamı veya tekrarı halinde ise kullanıcılıktan sınırsız çıkarılma ve hesabının iptali yaptırımı uygulanacaktır.

7) İSMMMO, özellikle aşağıdaki hususları beyan ve garanti etmemektedir:

(A) Hizmetlerin e-posta ile ilgili her türlü beklentileri karşılayacağını,

(B) Hizmetleri kullanmanın kesintisiz, zamanında, güvenli ve hatasız olacağını,

(C) Hizmetleri kullanma yoluyla elde edilen bilgilerin tam ve güvenilir olacağını,

(D) Hizmetlerin bir parçası olarak kullanıcılara sunulan Yazılımın işlem ve işlevliği ile ilgili kusurların düzeltileceği.

8) İSMMMO uzun süre boyunca kullanılmayan hesapları kapatma hakkına sahiptir. 9 (dokuz) ay süreyle kullanılmayan hesaplar kapatılabilir ve ilgili kullanıcının dosyaları silinebilir.

9) Kullanıcının üyeliğinin veya stajının iptal edilmesi, nakil olması, üyelik ve stajyerlikten kendi isteğiyle ayrılması, vefat etmesi, Oda kaydının başkaca bir nedenle silinmesi, e-posta adresini kendi isteği ile iptal ettirmesi vb. durumlar ile İSMMMO’nun gerekli gördüğü hallerde hesabı hemen kapatılır.
10) İSMMMO’nun, kullanıcıların hesaplarında yer alan gönderileri koruyup, saklama yükümlülüğü bulunmamaktadır.


11) Mobil Uygulama üzerinden başka internet sitelerine ve uygulamalara link verilmesi halinde İSMMMO, uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.


Hizmet Sözleşmesindeki Değişiklikler

İSMMMO, işbu hizmet sözleşmesindeki hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel hizmet sözleşmesi, kullanıcılara herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

Not:
Kullanıcı; soru, sorun ve öneriler için İSMMMO’ya bim@ismmmo.org.tr adresinden e-posta yoluyla ulaşabilir.
Güncel sözleşmenin basılabilir hali için tıklayınız. (05.12.2018)
Sözleşmenin basılabilir hali için tıklayınız. (27.06.2018)


Kullanmakta olduğunuz ve kullanmaya devam etmek istediğiniz @ismmmo.org.tr adresiniz için onay formu aşağıdadır.
Kayıtlarımızda bulunan diğer eposta adresleriniz için onay vermenize gerek yoktur.
ismmmo eposta adresinizi kullanmak istemiyorsanız formu onaylamanıza gerek yoktur.

@ismmmo.org.tr uzantılı e-posta adresiniz:
 
Başında 0 olmadan cep numaranız:
 
Alttaki kutucuğu onaylayınız.
(kutucuğu görmüyorsanız google chrome kullanmalısınız.)
 
 
 
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.