ISMMMO TV

Dönem Sonu İşlemleri 2. Bölüm Soru Cevap

12.12.2013  

Oturum Başkanı
Ceyhan İNALTONG • YMM

Konuşmacılar
Zeki GÜNDÜZ • YMM
Özellik Arz Eden Durumlar
Emre KARTALOĞLU • YMM
Dönem Sonu İşlemleri ve Vergi Boyutu

Seminer Notları Ve Sunumlar
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.