ISMMMO TV

2017 Yılı Gelirlerinin Gelir Vergisi Yönünden Vergilendirilmesi Ve Özellik Arz Eden Durumlar

06.03.2018  

AÇIŞ KONUŞMASI
Erol DEMİREL (İSMMMO Başkan Yardımcısı )
Bekir BAYRAKDAR (İstanbul Vergi Dairesi Başkanı)

OTURUM BAŞKANI
Cemile KUZU (İSMMMO Saymanı)

KONUŞMACILAR
Rıza BİLGİÇ
Gelir İdaresi Görüşleriyle Matrahın Tespitinde Özellik Arz Eden Hususlar

Emre KARTALOĞLU • Vergi Matrahının Tespiti ve Beyanı
YMM / TÜRMOB Genel Saymanı

Av. Zeki GÜNDÜZ (YMM)
• İdare ve Yargı Görüşleri Doğrultusunda Özellik Arz Eden Hususlar

Seminer Notları Ve Sunumlar
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.