ISMMMO TV

Bağımsız Denetim Uygulamalarında Gelinen Nokta Paneli

01.06.2018  

AÇILIŞ KONUŞMALARI
-Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK, İstanbul Vergi Merkezi Başkanı
-Yücel AKDEMİR, İSMMMO Başkanı


OTURUM BAŞKANI
-Dr. Veysi SEVİĞ, İTO Baş Hukuk Müşaviri


BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMALARINA GENEL BAKIŞ
-Prof. Dr. Volkan DEMİR,
Galatasaray Üniv. iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanı, İVM icra Kurulu Üyesi

BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMALARINDA GENEL BALIŞ
-Derviş ALTINOK,
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan Yardımcısı

BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMALARINDA MEVCUT VE OLASI SORUNLAR İLE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
-Erdal ASLAN,
YMM - Bağımsız Denetçi

MESLEK MENSUBU OLARAK BAĞIMSIZ DENETÇİ: ANALİZ VE ÖNERİLER
-Doç. Dr. Zafer SAYAR,
TÜRMOB Bağımsız Denetim Koordinatörü

Seminer Notları Ve Sunumlar
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.