ISMMMO TV

Güncel Mevzuat Değişiklikleri Işığında Dönem Sonunda Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları Soru Cevap

11.12.2018 13:30:00  

AÇIŞ KONUŞMASI
• Yücel Akdemir İSMMMO Başkanı
• Yahya Arıkan İSMMMO Kurucu Onursal Başkanı - TÜRMOB Genel Sekreteri
• Eren Yeşilyurt Vergi Denetim Kurulu İst. Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı

OTURUM BAŞKANI
• Ali Haydar Tunç İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi

KONUŞMACILAR
• Emre Kartaloğlu TÜRMOB Genel Saymanı
Güncel mevzuat değişiklikleri ışığında dönem sonunda
dikkat edilmesi gereken vergi ve muhasebe uygulamaları
• Emre Renda Vergi Başmüfettişi - İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkan Yardımcısı
Vergi incelemelerine alınma kriterleri ve inceleme süreci


Seminer Notları Ve Sunumlar
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.