ISMMMO TV

İlk Uygulama Yılında BOBİ FRS Uygulama Çalıştayı 2.GUN 1.OTURUM

22.12.2018 08:00:00  

2.GÜN OTURUM - I
Oturum Başkanı: Doğan Argun
M.Ü. İşletme Fakültesi
• İştiraklerdeki Yatırımlar
• Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar
• İş Birleşmeleri
• Konsolide Finansal Tablolar
• Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama
Öğ. Üyesi. Dr. Tuba Dumlu, M.Ü. İşletme Fakültesi
• Yabancı Para Çevrim İşlemleri
• Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
Öğ. Üyesi Dr. Çağatay Akarçay, M.Ü. İşletme Fakültesi

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.