ISMMMO TV

İlk Uygulama Yılında BOBİ FRS Uygulama Çalıştayı 1.GUN 3.OTURUM

21.12.2018 08:30:00  

1.GÜN OTURUM - III
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Volkan Demir
Galatasaray Üniversitesi
• Maddi Duran Varlıklar
• Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Prof. Dr. Nuran Cömert, M.Ü. İşletme Fakültesi
• Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Prof. Dr. Mert Erer, M.Ü. İşletme Fakültesi
• Kiralamalar
Muharrem Karataş, KPMG

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.