ISMMMO TV

İlk Uygulama Yılında BOBİ FRS Uygulama Çalıştayı 1.GUN 4.OTURUM

21.12.2018 08:20:00  

1.GÜN OTURUM - IV
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin Sağmanlı
M.Ü. İşletme Fakültesi
• Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
• Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Ayça Akarçay Öğüz, M.Ü. İşletme Fakültesi
• Borçlanma Maliyetleri
• Devlet Teşvikleri
• Muhasebe Politikaları Tahminler ve Yanlışlıklar
• Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
Prof. Dr. Mert Erer, M.Ü. İşletme Fakültesi

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.