ISMMMO TV

2018 Yılı Gelirlerinin Gelir Vergisi Yönünden Vergilendirilmesi

05.03.2019 02:00:00  

SUNUM BÖLÜMÜ
Yücel AKDEMİR İSMMMO Başkanı
Yahya ARIKAN İSMMMO Kurucu Onursal Başkanı / TÜRMOB Genel Sekreteri

****OTURUM BAŞKANI****
Cemile KUZU İSMMMO Saymanı

****KONUŞMACILAR****
• Gelir Vergisi Matrahının Tespiti ve Beyanı
Selahattin GÖKMEN Yeminli Mali Müşavir

• Gelir İdaresi Görüşleriyle Gelir Vergisi Matrahın Tespitinde Özellik Arz Eden Hususlar
İsmail Vefa AK İVDB Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürü

• İdare ve Yargı Görüşleri Doğrultusunda Özellik Arz Eden Hususlar
Av. Zeki GÜNDÜZ Yeminli Mali Müşavir

Seminer Notları Ve Sunumlar
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.