GÜNCEL EĞİTİMLERİMİZ

Yüksek enflasyon dönemlerinde, finansal tablolar reel değerlerini yansıtmaktan uzaklaşmakta, önceki dönem finansal tablolarında yer alan verilerin son dönem finansal tabloları ile karşılaştırılabilirlik özelliği yitirilmektedir. Ülkemizde 2021 yılından bu yana yaşadığımız yüksek enflasyon nedeniyle 19 yıl aradan sonra tekrar "Enflasyon Muhasebesini" uygulamaya başlıyoruz.

TMS-29, yüksek enflasyonlu ekonomilerde finansal tabloların nasıl düzenlenmesi gerektiğine ilişkin esasları belirlemektedir. Bu çerçevede hazırladığımız uygulamalı eğitim programımızın amacı, şirketlerin muhasebe/finans alanında ilgili kademelerdeki meslektaşlarımıza ve serbest çalışan meslektaşlarımıza "Enflasyon Muhasebesi" konusunda temel teorik bilgilerin aktarılması, örnek uygulamalarla uygulamanın nasıl gerçekleştirileceği konusunda gerekli bilgilerin verilmesidir.
 
Aile şirketlerinin sürdürülebilirliğini ve başarısını arttırmak için aile üyeleri arasındaki iş ilişkilerinin düzenlenmesi ve iş yönetimi için önemli bir araç olan "Aile Anayasası" doğru zamanda, doğru şekilde kurgulanıp hazırlandığında bir şirketin stratejik orta ve uzun vadedeki planlaması için büyük önem taşımaktadır.

Meslek mensuplarımızın bu alandaki yetkinliklerini arttıracak bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak verileceği; "Aile Şirketlerinde Aile Anayasası Hazırlama" eğitimimiz online ve yüz yüze olmak üzere hibrit olarak düzenlenecektir.
 
Networking genel anlamda insanların karşılıklı olarak birbirine fayda sağlaması amacıyla kurulmaktadır. Aynı zamanda profesyonellerle, çalışanlarla, potansiyel müşterilerle olan iş ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek olarak da tanımlanabilir.

Network kurmak yani iş geliştirme odaklı iletişim ağı oluşturmak artık bir zorunluluktur. Network kurmak; aynı zamanda bir keşif fırsatıdır. Yeni insanlarla tanışmak, iletişim kurmak bir çoğumuzun çekindiği bir şey olsa da ağ kurmanın ne olduğunu öğrenmemiz, kariyer başarımız, iş potansiyelimiz ve değer temelli sürdürülebilir bir iş ağı kurmamız için faydalı olacaktır.
 

UYGULAMALI ŞİRKET DEĞERLEME EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Prof. Dr. Ali HEPŞEN / Doç. Dr. Yusuf AYTÜRK

Dünyamızın şirketlere açık ortak bir pazar haline dönüşmesiyle ortaya çıkan rekabet, ekonomilerin diğer ülkelerde yaşanan krizlerden daha çok etkilenen kırılgan bir yapıya dönüşmesiyle yaşanan ekonomik krizler, yüksek enflasyon gibi etkenler, şirketleri varlıklarını sürdürebilmeleri veya büyüyebilmeleri için başka şirketlerle birleşme, ortaklıklar kurma yöntemlerini tercihe yönlendirmektedir. Böyle bir ortamda şirketlerin kerdi finansal durumlarını görebilmeleri, satın alma, birleşme, menkul kıymet yatırımları gibi konularda doğru kararlar verebilmeleri için iyi bir Şirket Değerlemesine ihtiyaçları bulunmaktadır.

Bu eğitimle katılımcılara şirket değerleme konusunda yeterli düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmalarını ve bu alanda çalışmalar yapabilmelerini sağlayacak yeterliliğin kazandırılması amaçlanmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.